شیر فلو دیوایدر

شیر فلو دیوایدر


  شیر فلو دیوایدر

  شیر فلو دیوایدر

شیر فلو دیوایدر جریان  وارد شده را به دو یا چند قسمت مساوی یا غیر مساوی تقسیم میکند و نیز در جریان برگشت جریان های مجزا شده رادوباره ادغام می کند. به عبارت دیگر وقتی شما نیاز دارید تا یک جریان را به دو یا چند شاخه برابر تقسیم کنید یک یا چند سه راهه T شکل اولین و ساده ترین راه حل می باشد. اما اگر مقاومت در همه شاخه های برابر نباشد، جریان میتواند به مقدار زیادی در هر شاخه تغییر کند. اضافه کردن فلو کنترل در راه خروج سه راهه T شکل میتواند این مشکل را برطرف کند اما وقتی دستگاه مشغول به کار است، تغییر های مقاومت در حین کار اغلب یک فرآیند دائمی اصلاح جریان را لازم دارد. قطعه ای که فلو دیوایدر ( شیر تقسیم کننده جریان ) نامیده میشود جریان را تقسیم و برای تغییرات فشار و مقاومت دائما اصلاح میکند. یک فلو دیوایدر ( شیر تقسیم کننده جریان ) میتواند جریان را به صورت برابر و نا برابر به دو یا چند شاخه مختلف تقسیم کند.

با توجه به اینکه پیدا کردن ادوات و قطعات صنعتی به ویژه قطعات هیدرولیک، پنوماتیک و ابزار دقیق کار بسیار زمان بر و سختی می باشد، سایت تخصصی هیدرولیک، پنوماتیک و ابزار دقیق با گرد آوری محصولات فروشگاه های معتبر از سراسر کشور با برندهای معتبر داخلی و خارجی سعی در تسهیل و تسریع این امر داشته است.


958 2 ﺳﻪشنبه, 19 دی 1396 - 05:48

مقالات