سیستم هیدرولیک چیست ؟

سیستم هیدرولیک چیست ؟


سیستم هیدرولیک ( نیروی سیالات ) چیست ؟

هر ماده ي مايع يا گازي كه به طور طبيعي جريان دارد يا مي تواند جريان پيدا كند، براي انتقال انرژي در سيستم نیروی سیالات ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. اولين مايع (سيال) مورد استفاده، آب بوده، از اين رو نام هيدروليك را براي سيستم هايي كه از مايعات استفاده مي شده، به كار مي بردند. در اصطلاحات علمي امروزي، منظور از هيدروليك ها، جريان انواع روغن هاي نفتي (گلسيرين، وازلين، روغن كاني) است.

شكل ١-١يك دستگاه نيرو ابتدايي براي سيستم هيدروليكي را نشان مي دهد.

Fig.1-1:Basic pneumatic power arrangement

شکل.1-1 : آرایش ابتدایی نیروی پنوماتیک

توجه داشته باشيد كه از اوايل سال ١٩٩٠ تا به امروز آب، ايجاد كننده انرژي بوده و امروزه برخي از سيستم هاي هیدرولیک، درون آب دريا به كار گرفته شده اند.

مايع متداول ديگر در مدارنيروي سيال، هواي فشرده است همانطور كه در شكل 1-2  نشان داده هواي اتمسفر(جوي)_ هفت تا ده مرتبه فشرده شده _ به آساني در دسترس است و به راحتي داخل لوله ها يا شيلنگ ها براي انتقال انرژي و براي انجام كار استفاده مي شود.
گاز هاي ديگر مانند نيتروژن يا آرگون مي توانند مورد استفاده قرارگيرند، اما در توليد و فرايند توليد گران قيمت هستند.

 

Fig.1-2: Basic pneumatic power arrangement

شکل.1-2: آرایش ابتدایی نیروی پنوماتیک


534 6 چهارشنبه, 26 اردیبهشت 1397 - 10:00

مقالات