پنوماتیک یا هیدرولیک ؟

پنوماتیک یا هیدرولیک ؟


انتخاب بین هیدرولیک و پنوماتیک 

قانون اصلي براي استفاده از سيلندرها، در انتخاب بين هيدروليك يا پنوماتيك: اگر نيروي لازمه مشخص براي سيلندر خالي هوا ٤ يا ٥ اينچ يا بيشتر باشد، هيدروليك را انتخاب مي كنيم.

بيشتر مدارهاي  پنوماتيك نیروی زير ٣ اسب بخاره ، زيرا بازده اي هواي فشرده كمتر است.

يك سيستم كه براي هيدروليك ١٠ اسب بخار نيرو نياز دارد، براي پنوماتيك حدود ٣٠ تا ٥٠ اسب بخار كمپرسور هوا استفاده خواهد كرد. ايجاد مدارهاي هوا ارزانترند زيرا موتور اصلي جداگانه اي احتياج ندارد. اما هزينه هاي عملياتي ان بالاتر و هزينه پايين قطعات مي تواند  آن را جبران كند.

در مواقعي يك سيلندر هواي خالي ٢٠ اينچي مي تواند مقرون بصرفه باشد كه تنها چند بار در روز چرخش كرده است يا به منظور نگهداري و مانع شدن  كشش و فشار استفاده و هرگز براي چرخش استفاده نشده باشد.

زماني كه مدارهاي هوا و هيدروليكي هر دو از سیستم كنترل منطق هوا يا كنترل الكتريكي ضد انفجار استفاده كنند قادرند حتي در مناطق خطرناك كار كنند. با يك كم احتياط  موتور ها و سيلندر هاي هر دو نوع مي توانند در محيط هاي با رطوبت بالا يا حتي در زير آب كار كنند .

هنگام استفاده از نيروي سيال در اطراف ذخاير غذايي يا لوازم پزشكي بهتر است لوله اگزوز هوا خارج از منطقه سفيد پاكيزه باشد و بهتر است در مدار هيدروليك از مايع سيال  گياهي استفاده شود.

در برخي كاربرد ها به مايعات متراكم تر سخت احتياج داريم حتي اگر به نيروي كم قدرت نياز داشته باشيم ممكن است لازم باشد از هيدروليك استفاده كنيم. براي اين سيستم ها ،هواي تركيبي براي منبع انرژي و نفت به عنوان سيال پذير به منظور كاهش هزينه ها استفاده مي شود وهمچنين داراي  كنترل تغيير دستي با گزينه هاي قطع كامل وهمچنين توقف است.

سيستم هاي مخزن هوا _روغن ,سيستم هاي سيلندر دوطرفه پشت سرهم ،سيلندر ها با كنترل هاي يكپارچه و تقويت كننده ها تعدادي از اجزا موجود هستند .


934 8 چهارشنبه, 09 خرداد 1397 - 12:00

مقالات