شیر برقی 3/2 دو بوبینشیر فرمان برقی دوبوبین جهت جکهای یکطرفه پنوماتیک استپ دار (1/2- 1/4- 1/8)