شیر برقی 5/2 دو بوبینشیر فرمان برقی جهت جکهای دوطرفه پنوماتیک استپ دار (1/2- 1/4- 1/8)