شیر برقی 5/3 (بسته ، باز ، شناور)شیر فرمان برقی جهت جکهای دوطرفه پنوماتیک ایستگاه دار (1/2- 1/4- 1/8)