شیر برقی مینیاتوری بلوکی ( 5/2 دو بوبین )قابلیت نصب بر روی بلوک برای جکهای دو طرفه ایستگاه دار