شیر برقی مینیاتوری بلوکی 5/3برای جکهای دو طرفه ایستگاه دار در هر نقطه قابلیت نصب بر روی بلوک