فلنج جک پنوماتیکجهت نصب و نگه داشتن جک قلمی یا مدادی بر روی بدنه در سایزهای مختلف