شیر برقی کمپرسور S5018

S5018 Series ( TORK-GKY.3W) Compressor Solenoid Valvesمورد مصرف : هوا ، هوای داغ و روغنی

<p>فشار: 16-0 بار - حرارت : &deg; +60&deg; - 10- ، نرمالی باز و بسته - جنس بدنه: برنج - جنس لوله و بخش داخلی : استیل ضد زنگ - ولتاژ :230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC</p> <h1><a href="http://atimas.ir/Downloads/837116f6b9bc35-d804-4ea9-8736-c6be71e89430.pdf">کاتالوگ</a></h1>