شیر برقی S1018

("Solenoid Valves S1018 Series (G1/8", G1/4در حالت عادی بسته ، 3 راهه ، مورد مصرف : آب ، هوا و گاز

دمای 10- تا 60+ درجه ، جنس بدنه : برنج ، بخش های داخلی استیل ضد زنگ و برنج ، فشار 0 تا 16 بار