شیر برقی پنوماتیک

COMPRESSOR SOLENOID VALVESشیر برقی کمپرسور ، فیلتر دار ، در حالت عادی باز ، پلیت ، 2/2

فشار 0.5 -40 بار ، دمای 10- تا 60+ درجه ،