انگل ولو پیستونی

MINI PNEUMATIC PISTON TYPE ANGLE VALVEکله پلاستیکی ،در حالت عادی بسته ، 2/2 ، مناسب برای ، آب ، گاز و هوا ، بدنه استیل

<p>بدنه استیل&nbsp;</p> <p>اتصالات پیچی و فلنجی</p> <p>شیر برقی ترک 2/2&nbsp;</p> <p>فشار کاری 4 تا 16 بار</p> <h1><a href="http://atimas.ir/Downloads/9564138a3ef559-eccc-46bb-9b57-12d24208f544.pdf">کاتالوگ</a></h1>