آکومولاتورهای تیوبی HAB

Bladder-type accumulator HABماکزیمم فشار کاری 350 bar ، دمای کاری 35- تا 80 درجه فارنهایت

<h1><a rel='nofollow' href="http://atimas.ir/Downloads/340871493e6752-c2e4-4485-84ce-5151a7df975d.pdf">کاتالوگ</a></h1>