روتاری جوینت ROTASEAL"واردکننده انواع مکانیکال سیل ها و نوارهای آببندی و انواع روتاری جوینت در ایران در سری های 10 تا 900 و دوبل سیال های کاربردی

<p>&quot;واردکننده انواع مکانیکال سیل ها و نوارهای آببندی و انواع روتاری جوینت در ایران در سری های 10 تا 900 و دوبل سیال های کاربردی روتاری جوینت (مخصوص آب-روغن هیدرولیک-هوا-وکیوم-بخار- روغن داغ) مفصل چرخشی در سایزهای 1/8″ الی 12″ فشار کاری تا 450 بار دما کاری تا 315 درجه سانتی گراد در دورهای مختلف 0 الی 20.000 دور در دقیقه مکانیکال سیل روتاری جوینت</p>