شیر برقی دو راهه ، دو حالته ، 90 درجه (فرمان لحظه ای/تیپ آسکو)فشار کاری: 1 الی 9 بار دما: 5 الی 60 درجه سانتیگرات قابل استفاده برای هوا و گازهای خنثی ولتاژ:220AC . 24DC"

"شیربرقی 2/2 با عملکرد ناگهانی(عطسه ای)، نرمال بسته، تیپ آسکو درسایزهای 1 الی 3 اینچ قابل ارایه می باشد. فشار کاری: 1 الی 9 بار دما: 5 الی 60 درجه سانتیگرات قابل استفاده برای هوا و گازهای خنثی ولتاژ:220AC . 24DC"