شیر برقی 3 راهه 2 حالته(تک بوبین / مدولار)فشار کاری: 1 الی 9 بار دما: 5 الی - 60 درجه سانتیگراد ولتاژ: 220AC-110AC-24DC"

"شیر برقی 2 / 3 تک بوبین فنر برگشت کبریتی دارای قابلیت نصب بصورت مدولار )چند تایی سری شده( فشار کاری: 1 الی 9 بار دما: 5 الی - 60 درجه سانتیگراد ولتاژ: 220AC-110AC-24DC"