شیر پیستونی - ترک پنوماتیکسایز: 1/2₺….2₺ فشار کاری: 0…16Bar – 0…40Bar جنس بدنه:bآلوماستیل 316 -316L"

"PISTON VALVE موارد استفاده : کنترل عبورسیالاتی مانند آب - هوا - گاز-روغن - بخار- اسید- مواد شیمیایی-صنایع پتروشیمی– صنایع غذایی –دستگاههای اتو کلاو و..... سایز: 1/2₺….2₺ فشار کاری: 0…16Bar – 0…40Bar جنس بدنه:bآلوماستیل 316 -316L"