اکچیتور های پنوماتیکی سری A 210جـــنس بدنـــه: extuded aluminum alloy ASTM 6005/ SS 304 فشـــار کاری: Max 10 bar اوریـــنگ: NBR گـــشتاور: 6NM ......... 4678 NM

جـــنس بدنـــه: extuded aluminum alloy ASTM 6005/ SS 304 فشـــار کاری: Max 10 bar پیـــستون: Die - Casting Aluminum اوریـــنگ: NBR گـــشتاور: 6NM ......... 4678 NM