واحد مراقبت پنوماتیکواحد مراقبت هوا سایز3/8 اینچ با فیلتر 25 میکرون، رگلاتور تنظیم فشارهوا و مانومتر و روغن زن