واحد مراقبتامکان آماده سازی هوا تا دبی 12000 لیتر بر دقیقه ویژگی بسیار مهم این محصول می باشد.

این واحدهای مراقبت هوا در سایزهای 11/2 اینچ و 2 اینچ موجود میباشند. کیفیت بسیار بالا و قابل رقابت به بهترین برندهای اروپایی این محصولات از نقاط قوت این سری از محصولات می باشد. همچنین امکان آماده سازی هوا تا دبی 12000 لیتر بر دقیقه ویژگی بسیار مهم این محصول می باشد.