رگولاتورهای هوای فشار بالا(تحمل 30 بار - خروجی 20 بار)این رگولاتورهای فشار قابلیت تحمل فشار هوای ورودی تا 30 بار را دارند، همچنین میزان فشار هوای خروجی تا20 با را تحت پوشش قرارمی دهند.

این رگولاتورهای فشار قابلیت تحمل فشار هوای ورودی تا 30 بار را دارند، همچنین میزان فشار هوای خروجی تا20 با را تحت پوشش قرارمی دهند. این رگولاتورها طوری طراحی شده اند، که تمام جوانب ایمنی در آنها در نطر گرفته شود.