رگولاتورهای دقت بالا (میلی باری)در سه رنج تنظیمی تا2 بار،تا4 بار و تا8 بار موجود میباشندو قابلیت تنظیم بادقت میلی باری دارند.

این رگولاتورها جهت استفاده در کاربردهای عموما حساس و آزمایشگاهی(ابزار دقیق) استفاده می گردند. در سه رنج تنظیمی تا2 بار،تا4 بار و تا8 بار موجود میباشندو قابلیت تنظیم بادقت میلی باری دارند.