تله آبگیر های سری SAMGتله آبگیرهای سری SAMG می توانند تا 99 درصد میزان قطرات و رطوبت آب موجود در هوای فشرده را بگیرند.محصول جایگزین مناسبی برای درایر های هوا می باشد.

این تله آبگیرهای سری SAMG می توانند تا 99 درصد میزان قطرات و رطوبت آب موجود در هوای فشرده را بگیرند. این فیلترها بر خلاف سایر تله آبگیرهای موجود در بازار ، دارای فیلتر می باشند که این امر راندمان کاری آنها را بسیار بهتر می کند. محصول جایگزین مناسبی برای درایر های هوا می باشد. همچنین با دارا بودن نمایشگر افت فشار و تخلیه اتوماتیک آب ، تجربه آسانی در اختیار کاربر قرار می دهد.