فلوکنترل هوافلو کنترلهای بین راهی جهت تنظیم میزان جریان هوا کاربرد دارند. سایزهای 1/8 الی 1 اینچ هم موجود میباشد.