روغن زناین روغن زنها قابلیت عبور جریان تا 20000 لیتر هوا در دقیقه را دارندو در سایزهای 11/2 و 2 اینچ موجود است.