سیلندر استاندارد با محافظ شفت PNBسیلندر دو طرفه با مشخصات سیلندرهای استاندارد همراه با محافظ شفت که از نفوذ گرد و غبار و دیگر اجرام خارجی جلوگیری می کند.