سیلندر گیره ای قدرتی PPCبدنه آلومینیومی، وزن سبک، سطوح بسته، اهرم گیره و طریقه نصب از بغل و بازوی جناقی از مزایای مختلف این گیره قدرتی است.

با تغییر حرکت خطی سیلندر نیوماتیک به دورانی محدود، گشتاور نیرو ایجاد می شود. بدنه آلومینیومی، وزن سبک، سطوح بسته، اهرم گیره و طریقه نصب از بغل و بازوی جناقی از مزایای مختلف این گیره قدرتی است. مجهز به بازوی انتقال نیرو با امکان تنظیم زاویه عملکرد آن امکان تجهیز به سنسور برقی خاص در دو حالت، بسته (چراغ قرمز) و باز (چراغ زرد) دارای سیستم قفل اهرم در انتهای عملکرد بازو و عدم باز شدن بازو بدون وجود باد داخل سیلندر مجهز به دکمه قفل شکن