سیلندرهای استاندارد دو طرفه PNCسیلندر نیوماتیک (قطر متوسط) با پیستون مگنت دار و ضربه گیر قابل تنظیم در دوطرف