اکچویتور پنوماتیک

Pneumatic Actuatorمحصول کشور ایتالیا، با بالاترین کیفیت، در دو مدل دابل اکتینگ و فنربرگشت تولید می گردد.

رنج محصولات از فشار 2 بار (29psig) تا 8 بار (116psig) در مدل دبل اکتینگ ، و فشار 3 بار (44psig) تا 8 بار (116psig) در مدل فنر برگشتی و حداکثر فشار کاری 10 بار (145psig)