پرس بادی رومیزی - نیوماتیک 160 PNAپرس های رومیزی نیوماتیک (حداکثر نیرو 2 تن)

استفده در کلیه صنایع سبک (خم کاری، پرس کاری، پانچ و...) طراحی زیبا، سبک و کم حجم تضمین ایمنی (دو دستی) راندمان بالا نصب، راه اندازی و کاربرد آسان