پرس بادی رومیزی - نیوماتیک 100 PNAپرس های رومیزی نیوماتیک (حداکثر نیرو 750 کیلوگرم)

استفاده در کلیه صنایع سبک (خم کاری، پرس کاری، پانچ و...) طراحی زیبا، سبک و کم حجم تضمین ایمنی ( دو دستی) راندمان بالا نصب، راه اندازی و کاربرد آسان