پمپ هیدرولیک پیستونی محوری جابجایی متغیر رکسروتپمپهای پیستونی هیدرولیک (A10VSO) رکسروت با داشتن طراحی صفحه زاویه گیر برای استفاده در مدارات هیدرولیکی حلقه بازاز جهت هیدرواستاتیکی بسیار مناسب میباشند

.دبی حجمی از 59 تا 252 l/min .فشار هیدرولیکی اسمی تا 280 bar .ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا محدوده تغیرات سرعت گردش : از500 تا 3900 rpm .وزن: از 12 تا 60 kg350 bar .امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری ( دو یا چند طبقه )