پمپ هیدرولیک پیستونی محوری جابجایی ثابتپمپ های A4FO از نوع پیستونی جابجایی ثابت محوری با طراحی صفحه زاویه گیر می باشند. این گروه از پمپ ها مناسب برای مدار های حلقه باز می باشد

.دبی حجمی از 62 تا 728 l/min .فشار هیدرولیکی اسمی تا 400 bar .ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا 450 bar .محدوده تغیرات سرعت گردش : از 1500 تا 4800 rpm .وزن: از 13.5 تا 220 kg .امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری ( دو یا چند طبقه )